Regulamin cyklu 2018

Regulamin cyklu wyścigów szosowych – Via Dolny Śląsk 2018
www.viadolnyslask.pl
 1. CEL ZAWODÓW:
 • Popularyzacja kolarstwa szosowego
 • Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
 • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Via Dolny Śląsk
 • Promowanie najciekawszych polskich tras rowerowych Dolnego Śląska
 1. ORGANIZATOR:

Ślęża Sobótka Bike Academy
al. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka       tel. 697 707 504
http://www.kolarstwo.sobotka.pl   e-mail: bednarek.przemek1@gmail.com

 

Grabek Promotion Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 42; 58 – 500 Jelenia Góra
tel./fax. +48 (075) 76 123 76;
www.szosowyklasyk.pl, e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl

 

Biuro Organizacji Imprez Sportowych
tel: 48 537 615 815
tel: 48 697 707 504
http://www.kolarstwo.sobotka.pl e-mail: bednarek.przemek1@gmail.com

 

2.1 WSPÓŁORGANIZATOR

Dolnośląski Związek Kolarski

Huzar Bike Academy

 

 1. KALENDARZ IMPREZ

1# Ślężański Mnich – Sobótka, 8 kwietnia – KS Ślęża Sobótka
2# Szosowy Klasyk Miękinia – Miękinia, 15 kwietnia – Grabek Promotion Sp. z o.o.
3# Visegrad V4 Race, GP Polski  – Sobótka, 22 kwietnia – KS Ślęża Sobótka
4# Grand Prix Doliny Baryczy –  Żmigród,16 czerwca – KS Ślęża Sobótka
5# Korona Kocich Gór – Skotniki, 17 czerwca – KS Ślęża Sobótka
6# Szosowy Klasyk Szklarska Poręba – Szklarska Poręba, 8 lipca – Grabek Promotion Sp. z o.o.
7# Szosowy Klasyk Grodowiec – Grodowiec, 4 sierpnia – Grabek Promotion Sp. z o.o.
8# FINAŁ – Rudna Spadających Liści – Sobótka, 14 października – KS Ślęża Sobótka

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Via Dolny Śląsk 2018 to cykl ogólnodostępnych amatorskich wyścigów szosowych rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach. Uczestnikiem Via Dolny Śląsk 2018 może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową
(kartę zgłoszeniową do cyklu Via Dolny Śląsk 2018 wypełnia się tylko jeden raz, karta jest ważna do wszystkich edycji Via Dolny Śląsk 2018, w których uczestnik będzie brał udział):

 • opublikowaną na stronie internetowej – zalecane! (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną )

lub

 •  wypełniając kartę zgłoszeniową w terenowym Biurze Zawodów na danej edycji

4.2. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt. 6. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

4.3.  Każdy uczestnik zgłoszony do Via Dolny Śląsk 2018 otrzyma przy pierwszym starcie numer startowy i chip, który będzie przypisany uczestnikowi we wszystkich edycjach Via Dolny Śląsk 2018
Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych.

4.4. Stawi się na starcie w dniu rozgrywania wyścigu na technicznie sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie). Każdy uczestnik Via Dolny Śląsk 2018 jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy w kasku. Każdy uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.

4.5. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w wyścigu mają osoby:

–  które ukończyły 18 lat,

–  poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu.

4.6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

4.7. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

4.8. Udział zawodnika w wyścigu jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty zgodnie z pkt.6 Regulaminu, również w sytuacji, gdy zawodnik zgłosi się na start bez uprzedniego zarejestrowania się.

 

 1. POMIAR CZASU:

Podczas Via Dolny Śląsk 2018 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.

Warunkiem zarejestrowania czasu zawodnika jest posiadanie numeru startowego z chipem. Chip i nr startowy obowiązują na wszystkich edycjach Via Dolny Śląsk 2018 w sezonie 2018.

W przypadku utraty lub zniszczenia chipa z numerem startowym Organizator wyda zawodnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty w wysokości 20 zł.

Uwaga! Numery startowe posiadają chipy, mocowane na sztycy podsiodłowej.

 

 1. OPŁATY STARTOWE VIA DOLNY ŚLĄSK 2018:

Osoby indywidualne dokonują opłat poprzez płatności elektroniczne w systemie zapisów.

Firmy, kluby, stowarzyszenia itp. poprzez przelew bankowy, ze wskazaniem edycji lub pakietu i danych zawodnika: przykład „opłata startowa Via Dolny Śląsk lub pakiet 8 edycji i Nazwisko Imię zawodnika”.

 

6.1. Opłaty za pojedyncze edycje:

80 zł.  –  płatne minimum na 10 dni poprzedzające dzień startu

100 zł.  –   płatne do piątku/soboty poprzedzającego dzień startu lub w dniu startu (opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji).

 

6.2. Opłaty startowe –  pakietowe

Promocyjne pakiety startowe:

– Pakiet 3 startów w wybranych edycjach cyklu Via Dolny Śląsk 2018 – 220 zł

– Pakiet 5 startów w wybranych edycjach cyklu Via Dolny Śląsk 2018 – 340 zł

– Pakiet 8 startów (we wszystkich edycjach cyklu Via Dolny Śląsk 2018) – 500 zł

Promocyjne opłaty pakietowe Via Dolny Śląsk 2018  przypisane do jednej osoby.

W pakietach należy podać  edycje w których wystartuje zawodnik

6.3. Faktury VAT

Wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług 

6.5. Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności elektronicznych, przelewem lub gotówką w kasie Biura Zawodów.

6.6.  Każdy uczestnik dokonujący wpłaty gotówką otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają podatek VAT.

6.7. Opłata startowa musi zostać zarejestrowana w profilu zawodnika w Biurze Zawodów na danej edycji. ???

6.8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika oraz przeniesieniu na inną edycję. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

6.9. W przypadku odwołania edycji cyklu z przyczyn niezależnych od Organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie wyścigu, kataklizmy, itp.), dana edycja wyścigu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW:

Każda edycja przeprowadzona będzie według odrębnego programu startowego:

1# Ślężański Mnich – Sobótka, 8 kwietnia – link
2# Szosowy Klasyk Miękinia – Miękinia, 15 kwietnia – link
3# Visegrad V4 Race, GP Polski – Sobótka, 22 kwietnia – link
4# Grand Prix Doliny Baryczy –  Żmigród,16 czerwca – link
5# Korona Kocich Gór – Skotniki, 17 czerwca – KS Ślęża Sobótka – link
6# Szosowy Klasyk Szklarska Poręba – Szklarska Poręba, 8 lipca – link.
7# Szosowy Klasyk Grodowiec – Grodowiec, 4 sierpnia – link
8# FINAŁ – Rudna Spadających Liści – Sobótka, 14 października –  link

 1. DYSTANSE:

Wyścigi Via Dolny Śląsk 2018 będą rozgrywane na dwóch dystansach, długość dystansów będzie zależna od edycji cyklu:

8.1. Dystans FUN (MINI) – krótszy

8.2. Dystans PRO (Maxi) – dłuższy

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA

9.1. Każdy wyścig z cyklu Via Dolny Śląsk 2018 zostanie przeprowadzony na trasie o ograniczonym ruch drogowym zgodnie z wyznaczoną trasą.

9.2 Start do wyścigów Via Dolny Śląsk 2018 na dystansach i w kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego, z podziałem na kategorie wiekowe wg schematu:

Godziny startów poszczególnych dystansów i sektorów będą zależne od poszczególnych edycji cyklu Via Dolny Śląsk 2018 i zamieszczone w szczegółowym programie danej edycji.

9.3 Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez, ratowników medycznych, obsługę techniczną i porządkową.

9.4 Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

9.5 Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu do godziny wskazanej w programie, opublikowanym na stronie www wyścigu, nie zostanie sklasyfikowany i powinien zjechać z trasy.

9.6. W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

9.7. Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.

9.8. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

9.9. Każdy z zawodników wyścigu winien poruszać się rowerem sprawnym technicznie.

9.10. Każdy z zawodników wyścigu podczas pokonywania zjazdowych odcinków trasy winien dostosować prędkość do umiejętności, uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania względem innych zawodników wyścigu oraz stosowania zasady szczególnej ostrożności w odniesieniu do wskazanych miejsc niebezpiecznych przez Organizatora imprezy.

9.11. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

9.11. Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy

 

 1. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Zawodnicy i zawodniczki w ramach wpisowego otrzymują:

 • numer startowy z chipem,
 • pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej
  wyścigu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu wyścigu),
 • profesjonalnie oznaczoną trasę,
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
 • medal okolicznościowy – pakiet startowy
 • doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

Podczas Via Dolny Śląsk 2018 obowiązują kategorie wiekowe, w których przyznawane są nagrody rzeczowe i trofea sportowe.

W/w nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

Na każdej edycji cyklu Via Dolny Śląsk 2018 dekorowane będę najlepsze 3 osoby w kategoriach:

Mężczyźni:

M2: 16 → 29      (urodzeni 2002-1989)

M3: 30 → 39      (urodzeni 1979-1988)

M4: 40 → 49      (urodzeni 1969-1978)

M5: 50 → 59      (urodzeni 1959-1968)

M6: 60 → 69      (urodzeni 1949 -1958)

M7: 70 →            (urodzeni 1948 i starsi)

Kobiety:

K2: 16 → 29        (urodzone 2002-1989)

K3: 30 → 39        (urodzone 1979-1988)

K4: 40 → 49        (urodzone 1969-1978)

K5: 50 →              (urodzone 1968 i starsze)

 

 1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

Klasyfikacja indywidualna Via Dolny Śląsk 2018 będzie prowadzona na dwóch odrębnych dystansach w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę wyścigu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy na każdej edycji zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej i drużynowej wg następującego schematu:

Zwycięzca zdobywa tyle punktów ilu było startujących w jego kategorii wiekowej na wybranym przez siebie dystansie + bonifikata wg. zamieszczonej tabeli/ ostatni zawodnik zdobywa 1 pkt

Miejsce Punkty Bonifikata
1 X + 30 pkt
2 X – 1 pkt +20 pkt
3 X – 2 pkt. +10 pkt
4 X – 3 pkt.
5 X – 4 pkt.
6 X – 5 pkt.
7 X – 6 pkt.
8 X – 7 pkt.
9 X – 8 pkt.
10 X – 9 pkt.
Ostatni (X) 1 pkt.

Wyjaśnienie:

Jeśli w danej kategorii brało udział 38 zawodników to zwycięzca otrzymuje 38 pkt. + 30pkt. bonifikaty (łącznie 68 pkt.), drugi zawodnik otrzymuje 37pkt. + 20pkt. Bonifikaty (łącznie 57pkt.), trzeci zawodnik 36pkt. + 10pkt. Bonifikaty (łącznie 46pkt.), czwarty 35pkt. Ostatni 38 zawodnik otrzymuje 1pkt.

Jeśli w danej kategorii brało udział 7 zawodników to zwycięzca otrzymuje 37pkt. (7pkt. + 30pkt. bonifikaty), drugi 26pkt, trzeci 15pkt. Czwarty 4 pkt. Siódmy 1pkt.

 

 1. KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE

Klasyfikacja Drużynowa prowadzona jest na wszystkich wyścigach w cyklu osobno dla każdego z dystansów. Podczas każdego wyścigu cyklu Via Dolny Śląsk dekorowane będą 3 najlepsze drużyny na każdym dystansie.

Drużyna to skład od 4 do 20 zawodników zgłoszonych w dowolnie wybranych kategoriach wiekowych

O kolejności drużyny w danej edycji decyduje suma 4 najlepszych wyników punktowych osiągniętych przez zawodników danej drużyny w poszczególnej edycji cyklu.

W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje najlepsza ilość punktów w wyścigu finałowym.

Zawodnik w trakcie cyklu nie może zmieniać drużyny

 

 1. KLASYFIKACJA GENERALNA:

Przewiduje się prowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej cyklu imprez Via Dolny Śląsk 2018. Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:

14.1. generalna indywidualna

 • Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona od 1 edycji.
 • Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową, prowadzoną  we wszystkich kategoriach wyszczególnionych w Regulaminie.
 • Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na każdym dystansie
 • Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczane punkty zdobyte w 5 najlepszych (min. 3 ukończonych)
 • Korona wiosny” Via Dolny Śląsk 2018  /Sobótka, Miekinia, Sobótka /  bonifikaty punktowe do  kl. generalnej
Miejsce Bonifikata
1 + 50 pkt
2 +45pkt
3 +40 pkt
4 + 35 pkt
5 +30pkt
6 +25 pkt
7 + 20 pkt
8 +15pkt
9 +10 pkt
10 +5 pkt

 

Podczas finałowej edycji cyklu Via Dolny Śląsk 2018 w klasyfikacji generalnej nagradzanych będzie pierwszych 10 zawodników w każdej kategorii wiekowej na każdym dystansie.

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

14.2. Klasyfikacja generalna Drużynowa

Do Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Via Dolny Śląsk 2018 we wszystkich w/w klasyfikacjach będą wliczane punkty zdobyte przez drużynę w 5 najlepszych edycjach Via Dolny Śląsk 2018  (min. 3 ukończone edycje).

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

Podczas finałowej edycji cyklu Via Dolny Śląsk 2018 w klasyfikacji generalnej drużynowej nagrodzone zostanie 5 najlepszych drużyn na każdym dystansie

 

 1. RUCH DROGOWY:

Cykl Via Dolny Śląsk 2018 będzie odbywać się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.

Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie wyścigu odbywać się będzie poprzez wystawienie posterunków kierowania ruchem oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu na drogach dojazdowych przez siły organizatora.

Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.

Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.

 

 1. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
 3. Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.

 

 1. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu publikacji wyników (online lub na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE:

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

– Uczestnik zobowiązuje się do:

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

– Uczestnik zgłasza swój udział w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt.4)

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

 • zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Via Dolny Śląsk 2018,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów cyklu Via Dolny Śląsk 2018, zgodnie z ustawą o ochronie danych,
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów cyklu Via Dolny Śląsk 2018,
 • jest zdolny do udziału w Via Dolny Śląsk 2018, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Via Dolny Śląsk 2018 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

– Via Dolny Śląsk 2018 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku dana edycja wyścigu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie cyklu Via Dolny Śląsk 2018

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Via Dolny Śląsk 2018 oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

Sobótka, 7 grudnia 2017r.

 

Skip to content