Opłaty startowe

130 PLN  –  płatne na 10 dni przed startem

150 PLN  –  płatne do czwartku przed imprezą

170 PLN  –   zgłoszenia po terminie  (w dniu startu  opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji)- bez gwarancji pełnego pakietu startowego.

 

Pakiety promocyjne:

3 starty – 360 PLN

6 startów – 690 PLN*
*do pakietu 6 startów zawodnik otrzyma w biurze zawodów kupon na kwotę 150 zł do
realizacji w www.dobresklepyrowerowe.pl

 

Opłata za zagubiony/zniszczony numer startowy :

50 PLN  – opłata za numery startowe (na sztycę podsiodłową i biodro) w przypadku zagubienia, zapomnienia, zniszczenia poprzedniego etc.

 

  • Płatność dokonywana może być za pomocą płatności elektronicznych (zalecane) lub na nr konta Organizatora.
    Wzór przelewu podany jest na stronie Organizatora.
  • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi , nie podlega przeniesieniu na inne imprezy organizowane przez Organizatora.
  • Faktury VAT.

Organizator, u którego nastąpiła wpłata za wybrany wyścig, wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skip to content