Zakaz rozgrzewania się na trasie ITT

Informacja dla osób oczekujących na swój start.
Obowiązuje bezwzględny zakaz rozgrzewania się na trasie wyścigu w trakcie trwania rywalizacji FUN lub PRO.
Trasa będzie udostępniona to zapoznania przed startem pierwszych zawodników oraz w przerwie pomiędzy dystansami.
Liczymy na Wasze zrozumienie sytuacji, gdyż chodzi tutaj o bezpieczeństwo zawodników.
Niezastosowanie się do ww zalecenia będzie skutkować dyskwalifikacją i zakazem startu w ITT.
 
Skip to content