Sobótczańskie hotele wspierają kolarstwo w Sobótce

Dwa mocno związane z kolarstwem sobótczańskie hotele będą nas wspierać w 2018r.

Doskonale wszystkim znany Sobotel Hotel & SPA który gości peleton Ślężański Mnichoraz Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Polski mocno związany z organizacją imprez kolarskich, udostępniający sale na dekorację, biuro oraz dbający o katering.

Oraz mocno zakorzeniony w historii kolarstwa, wracający do swojej świetności Miś Hotel & SPA kiedyś goszczący regularnie grupy kolarskie, w tym roku gospodarz Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Polski który rozpocznie się w rynku.

Oba hotele, poprzez wsparcie organizowanych przez nas imprez, z których dochody przekazywane są na funkcjonowanie klubu bardzo nam pomagają. I za tę pomoc dziękujemy.

Skip to content