Obostrzenia sanitarne, a „Runda Spadających Liści”

UWAGA !!
Informujemy, że obostrzenia sanitarne oraz objęcie całego terenu RP żółtą strefą nie wpłynie znacząco na formułę rozegrania niedzielnej Rundy Spadających Liści.
Zgodnie z naszymi standardami, osobnych wyścigów, sektorów startowych, przerw czasowych, rozłożonych w czasie dekoracji oraz OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA W BIURZE ORAZ SEKTORACH STARTOWYCH – złożone dokumenty zostały zaopiniowane pozytywnie.
Więc NA TĄ CHWILĘ (specjalnie z dużych liter gdyż jedna negatywna decyzja choćby 5 min przed startem może to wszystko zmienić ) nie ma zagrożenia odwołania niedzielnej Rundy Spadających Liści.
To czy Sobótka dojedzie do końca, to czy odbędzie się Miękinia i to czy odbierzecie nagrody za cały cykl zależy tylko od Was.
Dlatego bez skrupułów i z pełną konsekwencją NIE BĘDZIEMY WPUSZCZAĆ do sektorów startowych osób które nie będą miały zasłoniętych ust i nosa. Pogoda ma być średnia więc buff się przyda w dwojaki sposób.
Kochani …. Nie zepsujemy tego. Meta jest tak blisko.
Prosimy liderów lub dyrektorów drużyn o wyczulenie swoich kolegów-koleżanek / zawodników.
Cytując klasyka: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”
Skip to content