Klasyfikacja dla najlepszych mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka

Przypominamy mieszkańcom Gmina Sobótka że podczas rozgrywanych w naszym mieście wyścigów punktowanych do VIA DŚ 2019 będzie prowadzona klasyfikacja dla najlepszych mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka. 

7.04 Ślężański Mnich
28.04 Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Polski
20.10 Wyścig Spadających Liści

Zgodnie z regulaminem niższa opłata startowa tylko do poniedziałku poprzedzającego wyścig.

Skip to content