Opłaty startowe

Opłata za 1 start:
80 PLN – płatne do poniedziałku poprzedzającego dzień startu
100 PLN – płatne do dnia startu (w dniu startu opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów na
edycji)- bez gwarancji pełnego pakietu startowego.

Opłata za pakiet startów dla jednej osoby :
210 PLN – 3 starty
272 PLN – 4 starty
330 PLN – 5 startów
384 PLN – 6 startów
441 PLN – 7 startów
496 PLN – 8 startów
549 PLN – 9 startów
600 PLN – 10 startów
649 PLN – 11 startów

Opłata za zagubiony/zniszczony numer startowy :
20 PLN – opłata za numery startowe (na sztycę podsiodłową i biodro) w przypadku zagubienia,
zapomnienia, zniszczenia poprzedniego etc.

Płatność dokonywana może być za pomocą płatności elektronicznych (zalecane) lub na nr konta
Organizatora.
Wzór przelewu podany jest na stronie Organizatora.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi , nie podlega przeniesieniu na inne imprezy
organizowane przez Organizatora.

Faktury VAT.
Organizator, u którego nastąpiła wpłata za wybrany wyścig, wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi
przepisami.