Grand Prix Doliny Baryczy – Żmigród, 09.08.2020– KS Ślęża Sobótka

REGULAMIN

KOLARSKI WYŚCIG AMATORÓW  - PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk

GRAND PRIX DOLINY BARYCZY

                               

1. CEL IMPREZY

  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  • Promocja miejscowości i szlaków turystycznych Dolnego Śląska i Doliny Baryczy.
  • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku i Polsce.
  • Umożliwienie współzawodnictwa zawodników poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją. 

 

2. NAZWA IMPREZY

 KOLARSKI WYŚCIG AMATORÓW  - PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk

GRAND PRIX DOLINY BARYCZY

 

3. ORGANIZATOR

Ślęża Sobótka Bike Academy

Dolnośląski Związek Kolarski

Miasto i Gmina Żmigród

Gmina Prusice

tel.: 48 882 075 917   

e-mail: viadolnyslask@gmail.com

Internet: www.viadolnyslask.pl

 

4. TERMIN IMPREZY / DYSTANSE

14.06. 2020r. - Żmigród - Prusice

Dystans FUN   -         1 x 36.0 km =     36,0 km

Dystans PRO  -          3 x 36.0 km =   108,0 km

                                   K2, K3, K4, K5   2 x 36,0 km = 72km

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

godz. 7.00 – 09.00   -  zgłoszenia i odbiór numerów startowych w biurze zawodów

  1.     Wrocławska 12  /Dom Kultury/

godz.            09.30   -  start  dystansów Fun, Pro /Rynek/

godz.            13.15   -  zakończenie wyścigów

godz.            14.15   -  dekoracje dystansów Fun, Pro  /Rynek scena główna/

godz.            14.45   -  dekoracje drużyn

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Zgodnie z regulaminem umieszczonym na www.viadolnyslask.pl

 

7. TRASA WYŚCIGU

https://www.bikemap.net/en/r/5625788/#10.71/51.4239/16.9642

 

Wpisów nie znaleziono