5# Grand Prix Doliny Baryczy – Żmigród, 22 czerwca 2019 – KS Ślęża Sobótka

REGULAMIN

KOLARSKI WYŚCIG AMATORÓW  - GRAND PRIX DOLINY BARYCZY

O Puchar  Burmistrza Miasta i Gminy Żmigród

1. CEL IMPREZY

  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  • Promocja miejscowości i szlaków turystycznych Dolnego Śląska i Doliny Baryczy.
  • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku i Polsce.
  • Umożliwienie współzawodnictwa zawodników poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją. 

 

2. NAZWA IMPREZY

 KOLARSKI WYŚCIG AMATORÓW  - GRAND PRIX DOLINY BARYCZY

w Cyklu wyścigów Via Dolny Śląsk

O Puchar  Burmistrza Miasta i Gminy Żmigród

 

3. ORGANIZATOR

Ślęża Sobótka Bike Academy

Dolnośląski Związek Kolarski

Miasto i Gmina Żmigród

tel.: 48 882 075 917   

e-mail: viadolnyslask@gmail.com

Internet: www.viadolnyslask.pl

 

4. TERMIN IMPREZY / DYSTANSE

22.06. 2019r. - Żmigród

Dystans Chalange’u - 1 x 18,0 km =  18,0 km

Dystans Mini   -         2 x 18.0 km =  36,0 km

Dystans Maxi  -         5 x 18.0 km =   90,0 km

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

22.06.2019r.  - Żmigród

godz. 7.00 – 09.00   -  zgłoszenia i odbiór numerów startowych w biurze zawodów

godz.            09.30   -  start  dystansów Chalange’u i Mini  

godz.            11.15   -  start  dystansu Maxi  

godz.            14.45   -  zakończenie wyścigu

godz.            15.30   -  dekoracje Mini, Maxi /scena główna/

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Zgodnie z regulaminem umieszczonym na www.viadolnyslask.pl

 

7. TRASA WYŚCIGU

 https://www.bikemap.net/en/r/4311445/?created=1#/z12/51.4562532,16.9546509/terrain